Misja

Przedsiębiorstwo Budowlane Modeh Sp. z o.o. powstało w 1992 roku. Fundamentem, na którym firma została zbudowana były dwa zakłady budowlane z dwudziestoletnią w owym czasie obecnością na rynku. Od początku działalności uruchomiliśmy produkcję ślusarki aluminiowej stając się jednym z pierwszych tego typu zakładów w regionie.

Główną ideą przyświecającą powstaniu przedsiębiorstwa było świadczenie wysokiej jakości usług w branży budowlanej z ukierunkowaniem na nietypowe i trudne w realizacji projekty. Produkcja aluminium opiera się również o te same założenia. Przede wszystkim jakość i terminowość.