Home

Przedsiębiorstwo Budowlane “MODEH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie realizuje roboty w generalnym wykonawstwie, zajmując się koordynacją i wykonawstwem robót we wszystkich branżach, oddając obiekty “pod klucz”.

Podejmujemy pełną odpowiedzialność za właściwą organizację robót wykonywanych własnym potencjałem jak również podwykonawców w szeroko rozumianych robotach branżowych, między innymi: elektrycznych, sanitarnych, wentylacji, klimatyzacji, instalacji teletechnicznych, p.poż., uzbrojenia i zagospodarowania terenu, zapewniającą bezkolizyjną pracę w trakcie prowadzonych robót.